ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Spevokol

Stretáva sa počas mesiacov september jún  v priestoroch na Legionárskej 6
v  pondelok 18.00 hod.  

 

  • Vedie ho dirigentka Viera Jägerová.
    Spevokol je 4-hlasný, má cca 30-členov.
    Nové posily sú srdečne vítané. 
  • Vystupuje v Novom ev. kostole počas cirkevných sviatkov i pri rôznych ďalších príležitostiach. 
  • Zúčastňuje sa aj vystúpení mimo nášho cirkevného zboru (napr. stretnutí spevokolov Bratislavského seniorátu,  na celocirkevných podujatiach, na ekumenických službách Božích a pod.) 
  • V máji 2014 vyšla prvá CD nahrávka v histórii spevokolu. K dispozícii je na Ev. farskom úrade Legionárska 4, 1 exempl./4 €

Aj takouto formou hodlajú členovia spevokolu slúžiť darom, ktorý dostali od Pána Boha - a to ako v rámci nášho cirkevného zboru , tak aj mimo neho.  

Nájdete nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Bratislavsk%C3%BD-evanjelick%C3%BD-spevokol/432159650164886

Súbory na stiahnutie