ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Služby Božie v Novom ev. kostole na Legionárskej ul.

Služby Božie:     nedeľa     8:30 hod.
                         10:00 hod.
                        18:00 hod.; v zimnom čase o 17:00 hod.
                utorok     18:00 hod.; v zimnom čase o 17:00 hod.
 
Večera Pánova:         Každá 1. nedeľa v mesiaci,
                        v advente a pôste každá nedeľa
                    po-, alebo v rámci služieb Božích
Detská besiedka:     nedeľa 10.00 stretnutie detí v kostole na službách Božích – v ich úvode deti prijmú požehnanie pri oltári a následne spoločne odídu na besiedku:
JASLIČKY:             0 – 3 roky – Jasličky Benjamín, Legionárska 4 – prízemie vpravo
PREDŠKOLÁCI:        3 – 6 rokov – suterén, Legionárska 4
MALÁ BESIEDKA:    6 - 7 rokov – zasadačka farského úradu, Legionárska 6

Služby Božie:         nedeľa   8:30 hod.

                                           10:00 hod.
                                           18:00 hod.
                               utorok 18:00 hod.
 
Večera Pánova: Každá 1. nedeľa v mesiaci, v advente a pôste každá nedeľa po-, alebo v rámci služieb Božích
 
Detské služby Božie (Detská besiedka):
                                nedeľa 10.00 stretnutie detí v kostole na službách Božích – v ich úvode deti prijmú
                                požehnanie pri oltári a následne spoločne odídu na besiedku:


Evanjelické služby Božie v Lamači

Konajú sa každú nedeľu o 10.00 hod. v Spoločenskom centre Miestneho úradu na Malokarpatskom námestí 8.
Budovu treba obísť zľava okolo Salónu AME, vchod do Spoločenského centra je z druhej strany na prízemí. 

Spoločenské centrum sa nachádza cca v strede úseku medzi zastávkami MHD Bakošova a Podháj.

Na služby Božie Vás srdečne pozývame – a Vy, prosíme, pozvite ďalších.