ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Projekty

Prakticky všetky aktivity v zbore vyžadujú financovanie - či už pravidelné, alebo jednorazové. Peniaze sú potrebné na nákup materiálu, pomôcok, vybavenia, činnosť, pobyty a podobne. Veríme, že je správne a dôležité, aby sa členovia zboru podieľali na jeho živote priamo aj v tejto oblasti. Cieľom tohto návrhu je vytvoriť systém financovania zborových aktivít tak, aby tieto boli od podpory zboru závislé v čo najmenšej možnej miere. Zároveň je pri nastavení tohto systému potrebné pamätať na to, aby zostalo v potrebnom rozsahu zachované financovanie prevádzky zboru.
Svoje otázky prosím napíšte na email: projekty.legie@gmail.com . Informovať sa môžete tiež v kancelárii farského úradu, prípadne telefonicky na č. 02 / 5557 1195.

Poznámka: Projekty označené sivo sú už ukončené. V prípade, že zašlete svoj príspevok niektorému z týchto projektov budú prijaté ako milodar na všeobecné zborové ciele.

Stav projektov k 31.03.2021

Projekt/ variabilný symbol Názov Ceľová suma Suma darov Použité prostriedky Poznámka
Projekt 01 / 1601000001 Podpora služby v zbore cca. 5500/mesiac 23 429,11
(1 655 za rok 2020)
23 429,11 Peniaze s tohto projektu sú čerpané priebežne.
Projekt 02 / 1601170602 Dokončenie stavebných úprav v skúšobni 1 600,00 1 386,00 1 386,00 Projekt bol už ukončený
Projekt 03 /1601160403 Premietací systém v Novom kostole 2 550,0 1 775,00 2 589,37 Projekt bol už ukončený, zostávajúce peniaze poskytol zbor.
Projekt 04 / 1601171204 Bezbariérový prístup do kostola a zborovej miestnosti 27 500,00 18 558,00 23 691,55 Bol zakúpený schodolez, Projekt má navýšenu cieľovu sumu kvóli kamenárskym prácam pri rampe.
Projekt 05 / 1601060605 Paravan pred bicie 833,00 821,00 821,00 Projekt bol už ukončený
Projekt 06 /1607171206 Zhotovenie podsedákov na lavice v kostole 6 800,00 6 545,00 6 246,33 (Zostávaúce peniaze sa presunú na projekt 9) Projekt bol už ukončený.
Projekt 07 / 1707171207 Ozvučenie zborových miestností 1 135,00 1 162,10 1 063,59
(prostriedky navyše sa presunú na projekt č. 8)
Projekt už bol ukončený.
Projekt 08 / 1802181208 Elektronický klavír 1 650,00 1 633,51 1 633,51 Projekt už bol ukončený.
Projekt 09 / 2007201209 Multimediálne vybavenie 6 890,00 6 758,35 6 528,07 Projekt je v štádiu ukončovania - zostávajúce peniaze sa presunú na projekt 10
Projekt 10 / 2102211210 Rekonštrukcia elektroinštalácie   360,00 0,00 Projektový rozpočet je v procese tvorby.