ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Biblia
https://biblia.sk/citanie/sep/mt/1
 
Audio zamyslenia z Písma sv. na každý deň    
http://zamyslenia.lutheran.sk

Slovenské evanjelizačné stredisko        
http://evs.sk

Časopis Evanjelická Bratislava                
https://www.legionarska.sk/kto-sme/dokumenty/evanjelicka-bratislava

Stredisko ev. diakonie – Domov sociálnych služieb Bratislava
http://www.diakonia.sk/sed-bratislava-domov-socialnych-sluzieb

Články, kázne, príbehy, videá na témy: Vzťahy, Učeníctvo, Apológia (obrana viery), Svet okolo nás,
Kresťanské základy             
https://chcemviac.com

Biblický slovník                
http://lide.cb.cz/pavel.mosner/bib_slovnik_novotny.htm

Melódie piesní z Ev. spevníka (ES) a Ev. funebrála (EF – pohrebného spevníka)
http://audio.evav.cz

Kníhkupectvo Jonatán, Legionárska 2, Bratislava     
http://jonatan.vbh.sk

Evanjelická cirkev a. v. (ECAV) na Slovensku     
http://www.ecav.sk

Západný dištrikt ECAV na Slovensku        
https://www.zdecav.sk

Detská misia (tábory, víkendovky, Korešpondenčné kurzy  pre deti a dorast)   
https://www.detskamisia.sk

Hnutie evanjelických laických pracovníkov        
https://www.facebook.com/help.ecav/