ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Pravidelné modlitebné stretnutia v našom zbore

Hlavným cieľom modlitieb je umožniť Ti len tak byť s Ježišom, byť v Božej prítomnosti. Veríme, že toto blízke intenzívne spoločenstvo s naším Pánom a Spasiteľom bude premieňať naše životy a prebudí v nás nový hlad po Bohu a po Jeho Slove. Ďalším cieľom je mobilizovať ľudí k modlitebnému boju. V Biblii čítame, aké dôležité je neprestajne sa modliť (Lukáš 18,1-7, 1.Tes. 5,17). Veríme, že Pán Boh modlitby, ktoré su podľa Jeho vôle, vypočúva (J. 16,24, 1.J. 5, 14-15). Chceme sa u nášho Boha prihovárať za náš zbor, v ktorom žijeme, kde je naša rodina a spoločenstvo, za veľa modlitebných námetov, ktoré nám ležia na srdci, za našich priateľov, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, za naše rodiny, za šírenie evanjelia... Chceme vidieť Božie zásahy v ďalších oblastiach, konkrétnych veciach, životoch konkrétnych ľudí. Pripoj sa a spoločne sa zjednoťme v modlitbách. Zjednotená modlitba má obrovskú silu. Nezáleží na veku, pohlaví, pôvode, ani na cirkevnej denominácii, ktorú navštevuješ. Ani na tom ako dlho si veriaci. 

Miesto na uverejnenie Vašich námetov na modlitby - napíšte na legionarska.ba@gmail.com