ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Zborový konvent, nedeľa 17. februára 2019 o 18.00 h. v Novom kostole

Pridaný pred 6 mesiacmi | 08. Február 2019 | Prečítaný 63-krát

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska pozýva dospelých členov nášho cirkevného zboru na zborový konvent. Uskutoční sa v Novom kostole, v nedeľu, 17. 2. 2019 o 18.00 h., v čase večerných služieb Božích. Chceme hodnotiť rok 2018 a zároveň sa pozrieť na začínajúci sa rok 2019. 

Výročná správa predkladaná konventu je uverejnená v najnovšom čísle časopisu Ev. Bratislava 1/2019 Je k dispozícii v Novom kostole i na:  https://www.legionarska.sk/download/filedownload_files/3-evanjelicka-bratislava/18870-ev_ba_1_2019_web.pdf


Nakoľko je možné vopred sa s ňou oboznámiť, na konvente sa už čítať nebude. Tým skrátime čas trvania konventu a bude tiež dostatočný priestor na diskusiu.