ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Témy pre naše (osobné i spoločné) modlitby z Aliančného týždňa modlitieb

Pridaný pred 6 mesiacmi | 24. Január 2019 | Prečítaný 50-krát

školstvo, školy, univerzity
duchovná klíma na školách a univerzitách
Biblické školy, teologické fakulty
kresťanskí učitelia a profesori
kresťanské skupiny na školách, prekonanie ľahostajnosti mladých

médiá
rozhlas, TV,  Rádia 7, noviny,  dobré využitie,  proti zneužívaniu ...
noviny, časopisy, kresťanské, nekresťanské – pôsobenie

ekuména  
cirkvi vo svete, jednota v Kristovi, náboženstvá, spolužitie,
pokora – podľa Biblie iných považovať za vyšších od seba  
vzťahy medzi cirkvami – aby sa vyznačovali láskou, nie rivalitou   

veda, výskum, príroda
životné prostredie, počasie, prírodné živly

zameranie sa na stredobod cirkvi Ježiša Krista
za kresťanské stretnutia na Božiu slávu a spásu ľudí
umenie, literatúra

ženy, deti
ženy – rozvedené, týrané
deti – opustené, ohrozené;  detské domovy, náhradné rodiny
dobrovoľnícka práca s deťmi, mládežou i dospelými
 
zdravotníctvo, sociálna oblasť
cirkevné, sociálne inštitúcie,
ľudia závislí na alkohole a drogách
osamelí, dôchodcovia, nezamestnaní, bezdomovci
agentúry, projekty, zákony týkajúce sa takýchto ľudí
národné a miestne potreby v sociálnej oblasti a zdravotníctve

cirkev
farári, kazatelia, vedúci predstavitelia cirkví
neordinovaní („laici“)
plány cirkevných zborov – múdrosť a pomoc pri realizácii
pozitívny vplyv kresťanov na národ, štát, politiku
prebudenie národa a pokánie

vrchnosť, inštitúcie
parlament, vláda, prezident, súdnictvo – vymožiteľnosť práva
aktuálne voľby
osobnosti pre národ i cirkev,
predstavitelia miest a obcí, VÚC
Európsky parlament – návrat k Bohu, dobré zákony, utečenci

kresťanské organizácie
Bratislavská tlačová Misia, Integra,  Gedeonci
Slovenské väzenské spoločenstvo, Ježiš pre každého,  
Benjamín,
Mládežnícke organizácie

misia, evanjelizácia
doma i vo svete, misionári – príprava, vyslanie
prenasledovaní kresťania,  ISIS
Slovenská biblická spoločnosť, Biblia všetkým, Detská misia
Izrael, mier na Blízkom východe