ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Tábor mladšieho dorastu

Pridaný pred 6 mesiacmi | 16. Október 2018 | Prečítaný 54-krát

7. – 14. 7. 2018 sa uskutočnil v stredisku „Prameň“ v  Častej tábor pre teenagerov. 33 mladých a 7 vedúcich strávilo nezabudnuteľný týždeň, plný najrôznejších zážitkov. Naším cieľom bolo tak trochu vytrhnúť mladých z ich každodenného, v dnešnej dobe často virtuálneho života a ukázať im, že život mimo obrazovky počítača, je často dobrodružnejší, krajší a zdravší, ale hlavne pomôcť im bližšie spoznať nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista.
Program tábora bol pestrý. Každý deň po raňajkách sme si pozreli video príbehy rôznych ľudí, ktorí urobili v mladosti chyby a prinieslo im to v živote tvrdé dôsledky. Či už to bol raper, ktorému život takmer zničili drogy alebo muž z Oravy, ktorý vďaka nezodpovednému užívaniu alkoholu prišiel o nohy alebo teenager, ktorého život niesol ťažké dôsledky jeho promiskuitného správania – všetky tieto príbehy mali jedno spoločné posolstvo – aj keď si pokazíš život a pocítiš na vlastnej koži dôsledky tvojho nezodpovedného správania, vždy je tu šanca začať nanovo. Tú šancu ti nedáva len rodina, najbližší, ale hlavne Boh, ktorý ťa tak miluje, že bol za teba ochotný obetovať svojho Syna. On ti chce dať nový život, naplnený dobrými vecami. Byť „In“ neznamená robiť tie isté chyby a nepoučiť sa z nich, ale byť INÝ.
Doobedia sme trávili športovaním. Prehadzovaná, rengaspullo, freesbee, floorball, bedminton, kockokôš, tradičné i menej tradičné športy mali celkom úspech a hlavne priniesli pohyb, ktorý je tak dôležitý pre zdravý životný štýl. Pred obedom nasledovali ešte 4 tzv. zušľachťovacie workshopy (vzdelávacie tvorivé aktivity). Sadenie stromov, zbieranie odpadkov v lese, výroba plavidiel a fyzikálne pokusy, mali mladým ukázať, že človeka viac naplní reálny prístup k životu, ako virtuálny svet. Skrášliť prostredie, v ktorom žijeme, vyrobiť si niečo vlastnými rukami a odhaľovať tajomstvá prírody a zákonov, ktoré vládnu všade okolo nás, by malo byť pre každého človeka samozrejmosťou. Žiaľ, v dnešnej dobe to tak nie je a ani našim účastníkom tábora sa to nezdalo. Načo sadiť stromy? A prečo zbierať po niekom odpadky? – aj takéto otázky kládli práve tí, ktorí nemajú problém odhodiť obal z čokolády alebo prázdnu plechovku na zem.
Po obede nás každý deň čakala etapová hra. Expedičné tímy, ktoré prešli výcvikom mali objaviť miesto výbuchu jadrovej elektrárne a vykopať denník imaginárneho prof. Iliušina. Kedysi vraj došlo v lese v okolí tábora k výbuchu jadrovej elektrárne a našou úlohou bolo zistiť, čo sa vlastne stalo. Počas 5 dní táborníci postupne odhaľovali cestu a získavali nové časti mapy. Konečne v piaty deň sa im podarilo vykopať denník a zistiť, ako môžu byť ľudskou nezodpovednosťou zničené životy stoviek ľudí, ale aj to, že zoči-voči smrti všetko pozemské stráca význam a pre človeka, ktorý svoj život neukotvil v Pánovi Ježišovi Kristovi, je to skutočný koniec. Hra pocvičila nie len vytrvalosť a orientáciu v teréne, ale aj schopnosť riešiť úlohy v tíme, logické myslenie a duchaprítomnosť.
Večery sme trávili zábavne i poučne. Hovorili sme o rôznych aktuálnych problémoch mladých ľudí, ako je – „crazy život“, dvojtvárnosť, nezodpovednosť vo vzťahoch, egoizmus, virtuálna realita, neúcta k autoritám a hľadali sme odpovede v Biblii. Spoločne sme zisťovali, že Biblia je kniha, ktorá je naozaj plná Božej múdrosti a prináša skutočný návod na život. Je to hrubý manuál, ale žiť podľa neho stojí za to.
Priebeh tábora bol náročný vzhľadom na to, že tretinu účastníkov tvorili neprispôsobiví jedinci, ktorí mali problém riadiť sa pravidlami a počúvať autority. Problém mali aj s elementárnymi návykmi, ako si po jedle upratať riad zo stola a odniesť ho do okienka alebo si upratať izbu. I napriek mnohým ťažkostiam môžeme konštatovať, že práve pre túto skupinu teenagerov mal tábor veľký zmysel. Ostáva len dúfať, že Pán Boh sa dotkol sŕdc týchto mladých ľudí a že si včas nájdu cestu k Nemu. Ďakujeme všetkým vedúcim za náročnú službu, ale aj všetkým čo sa za nás modlili. Prosím, modlite sa aj ďalej. Naši mladí to potrebujú.

Špeciálnu vďaku by sme radi vyjadrili nášmu Hlavnému mestu Bratislava, ktoré nám na zorganizovanie tohto tábora prispelo finančnou čiastkou 300,- €. Srdečná vďaka!

Martin Miti Kováč – vedúci tábora