ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Popoludnie v Modre, 14. 10. 2018 o 15.00 h.

Pridaný pred 7 mesiacmi | 09. Október 2018 | Prečítaný 53-krát

Ev. cirkevný zbor Modra a Ev. diakonia pozývajú v nedeľu 14. 10. na:
- nešporné modlitby o 15.00 h. v slovenskom ev. kostole,
- prednášku  na tému zborovej diakonie: "Otvorený cirkevný zbor" v zborovej  miestnosti ev. fary v Modre. Prednáškou poslúži Mgr. Katarína Šoltésová, PhD. z referátu zborovej diakonie Ústredia Ev. diakonie.