ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Výsledky hlasovania na volebných konventoch 10. 6. 2018 Cirkevného zboru Bratislava Legionárska

Pridaný pred 11 mesiacmi | 10. Jún 2018 | Prečítaný 286-krát

Výsledky hlasovania na volebnom konvente 10. 6. 2018 Cirkevného zboru Bratislava Legionárska
(voľba Ondreja Majlinga za zborového farára CZ ECAV Bratislava Legionárska na obdobie 2018 - 2028)

vydaných          186 lístkov  
odovzdaných     185 lístkov
ZA:                  175 platných hlasov (teda viac ako potrebné 3/5)

Apelačná doba je 15 dní.


Výsledky hlasovania na volebnom konvente 10. 6. 2018 Cirkevného zboru Bratislava Legionárska
(voľba biskupa Západného dištriku ECAV na Slovensku na obdobie 2018 - 2024)

vydaných           186 lístkov  
odovzdaných      185 lístkov
z toho platných  185

Kandidáti dostali nasledovný počet hlasov:  

Ján Bunčák           7
Ján Čermák          3
Ján Hroboň        162
Ján Jančo             3
Michal Zajden      10

Sčítacia komisia, ktorá spočíta hlasy odovzdané v zboroch Západného dištriktu (teda zistí celkové výsledky volieb) sa zíde 20. júna 2018.

Apelačná doba uplynie 16. 7. 2017