ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Konvent - voľba gen. biskupa a gen. dozorcu v našom cirkevnom zbore

Pridaný pred 1 rokom | 18. Máj 2018 | Prečítaný 291-krát

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zvoláva volebný konvent - volby Predsednícva Evanjelickej cirkevi a. v. na Slovensku: 

Z kandidačnej  porady predsedníctiev seniorátov a dištriktov, konanej 24. 5. vzišli

- kandidáti pre Voľbu generálneho biskupa ECAV: Ivan Eľko, Sidonia Horňanová, Katarína Hudáková, Marián Kaňuch 

-  kandidát na generálneho dozorcu ECAV: Ján Brozman. 


Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu sa v našom zbore bude konať na volebnom konvente 17. júna 2018  počas služieb Božích (o 8:30 aj o 10:00)

Informácie o voľbách aj profily kandidátov:

http://ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/volby_predsednictva_ecav_na_slovensku_2018

 

1. Štruktúrovaný životopis a osobné stanovisko kandidáta - Ivan Eľko

2. Životopis a osobné stanovisko kandidáta k službe - Sidonia Horňanová

3. Životopis a osobné stanovisko kandidáta k službe – Katarína Hudáková

4. Životopis a vyjadrenie kandidáta Aby cirkev bola cirkvou – Marián Kaňuch

5. Životopis a osobné stanovisko – Ján Brozman  

Rozhovory s kandidátmi: 

http://help-ecav.sk/images/na-stiahnutie/Reformacne_listy/RL-2018/Volebna-priloha-RL-18-2018.pdf

DISKUSIA s kandidátmi v našom Novom ev. kostole na Legionárskej ul.: 

piatok 15. júna 2018, 18.00 h. 

https://legionarska.sk/kto-sme/oznamy/900-diskusia-kandidatov-na-post-generalneho-biskupa-ecav-piatok-15-6-o-18-00-novy-ev-kostol

 

Ak nie ste členom  Cirkevného zboru BA Legionárska, voľby môžu vo Vašom domácom  zbore prebiehať v rôznych termínoch 17.6., 24.6. a 1.7.  

Ak sa ich chcete zúčastniť vo svojom domácom cirkevnom zbore, prosíme, zistite si termín, kedy sa tam voľby uskutočnia.