ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Zborový deň, 3. jún 2018 od 10.30 v stredisku Detskej misie Prameň v Častej

Pridaný pred 8 mesiacmi | 10. Máj 2018 | Prečítaný 115-krát

Srdečne pozývame na zborový deň, ktorý sa uskutoční v nedeľu 3. 6. 2018 v stredisku
Detskej misie Prameň v Častej. Téma: Odvážne kroky. Súčasťou programu budú služby
Božie s večerou Pánovou, program pre deti, šport, koncert br. farára Romana Dovalu
s dcérami Kikou a Klárkou – Podľa Božej mapy.

Začiatok zborového dňa je naplánovaný na 10.30, koniec na 17.00. Okrem individuálnej
dopravy je možné využiť aj autobus, ktorého odchod od Nového kostola je o 9.00
(pristavený bude o 8.45). Návrat do Bratislavy sa očakáva o 18.30. Zborový deň sa
uskutoční aj za nepriaznivého počasia.

Pre záujemcov bude zabezpečená strava (obed+olovrant) v cene dospelí 8,-€; deti
a seniori 6,-€. Prihlásiť sa treba najneskôr do 28. 5. 2018. Zaplatiť je potrebné vopred
buď osobne na farskom úrade alebo v kníhkupectve Jonatán, alebo prevodom na číslo
účtu SK45 1100 0000 0029 2986 7622 (VS: 20180603, do poznámky uveďte Zborovy
den a mená osôb za ktoré platíte). V tomto prípade tiež poprosíme informovať
telefonicky (0948 489 920; 02/5557 1195) alebo e-mailom na legionarska.ba@gmail.com,
za koľko ľudí platíte, počet dospelých a detí a spôsob dopravy.

•     Príspevok za dopravu autobusom je dobrovoľný.
•     Uvítame pomoc s občerstvením formou napečených koláčov a pod..