ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Biblické hodiny v marci

Pridaný pred 9 mesiacmi | 03. Marec 2018 | Prečítaný 40-krát

Téma biblických hodín v mesiaci marci, ktoré sa konajú v sobotu o 18,00 hod. v zborovej sieni na Legionárskej ul. č. 6, bude: Čo máme skrze Ježišovu krv. Spolu s br. farárom Šefrankom sa budeme zamýšľať nad tým, že skrze vzácnu Pánovu krv nevinne preliatu na golgotskom kríži máme: zmierenie, vykúpenie, očistenie, ospravedlnenie, blízky vzťah k Otcovi a víťazstvo.

Srdečne Vás pozývame na tieto biblické hodiny, ktoré nás v tomto pôstnom období majú duchovne obohatiť a posilniť v našom kresťanskom živote.