ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Témy Aliančného modlitebného týždňa 2018 Bratislava

Pridaný pred 10 mesiacmi | 19. December 2017 | Prečítaný 58-krát

Téma: Pútnici a cudzinci

Biblické texty:
7. Nedeľa, Abrahám - veriaci pútnik,  Žid 11, 8-10, 13,14
8. Pondelok, Jozef – cudzinec v starostlivosti Boha,  Gen 37 - 50
9. Utorok, Rut – stretáva Boha,  Rut 1
10. Streda, Daniel – stály aj v prenasledovaní,  Daniel 3
11. Štvrtok, Jonáš – káže cudzím národom,  Jonáš 1 a 3 
12. Piatok, Pavol – medzinárodný a nebeský občan,  Filip. 1, 21 - 26
13. Sobota, Prisc. a Akvila – vyhnaní, ale otvorené dvere, Skutky 18, 1
14. Nedeľa, Ježiš – vtelený Boh v búriacom sa ľudstve, Ján 1, 14

Miesta stretnutia:
7. Nedeľa, Reformovaná  kresťanská cirkev,  Nám. SNP č. 4, 17.00
8. Pondelok, Evanjelická cirkev a.v., Schn. Trnavského 2, 18.00
9. Utorok, Kresťanské zbory, Pri Šajbách č. 1, 18.00
10. Streda, Cirkev bratská, Cukrová 4, 18.00
11. Štvrtok, Bratská jednota baptistov, Palisády č. 27 A, 18.00
12. Piatok, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova 3, 18.00
13. Sobota, Evanjelická cirkev metodistická, Panenská č.10, 18.00
14. Nedeľa, Evanjelická cirkev a. v., Nový kostol, Legionárska 2, 18.00
                    
Všetko pre Jeho slávu a ľudí spásu! Hospodin kraľuje!