ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

STANOVISKO PRESBYTERSTVA CIRKEVNÉHO ZBORU (schválené jednomyseľne na zasadnutí 21. septembra 2017)

Pridaný pred 1 rokom | 24. September 2017 | Prečítaný 354-krát

    Niektorí bratia a sestry z nášho Evanjelického cirkevného zboru a. v. Bratislava Legionárska sa pýtajú na názor na webovú stránku pravdavlaske.sk, resp. na FB stránku Pravda v láske. Tu je naša odpoveď:
    Obidve stránky sa formálne hlásia k evanjelickým (reformačným) princípom, o.i.: Spasenie človeka sa deje: - jedine z Božej milosti, - jedine vierou a - jedine pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Svojím obsahom však stránky evanjelické nie sú.
    Webovú i FB stránku síce vytvárajú okrem iných aj bývalí evanjelici, ktorí však krstom v inej cirkvi fakticky z Evanjelickej cirkvi a. v. vystúpili. Ich postoje sa odzrkadľujú aj na uvedených stránkach, ktoré nereprezentujú evanjelické vyznanie viery, aj keď sa na našich reformátorov neraz odvolávajú. Na jednej strane oceňujeme, že kladú dôraz na poctivé štúdium Biblie, zároveň na strane druhej konštatujeme, že svoje vnímanie viery predstavujú výlučne ako jedinú správnu možnosť. Kritizujú, až útočia na vieru existujúcich cirkví, vrátane evanjelickej, a tak v konečnom dôsledku čitateľov vo viere zneisťujú. Preto sa Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava Legionárska od uvedených stránok a názorov v nich prezentovaných dištancuje.

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska