ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Podpora financovania zboru pomocou schválených projektov

Pridaný pred 2 rokmi | 27. Apríl 2016 | Prečítaný 487-krát

Milí bratia a sestry,

V snahe zvýšiť adresnosť a transparentnosť pri darovaní a hospodárení s financiami, odsúhlasilo presbyterstvo cirkevného zboru možnosť podpory prostredníctvom schválených projektov.

Uvádzame stručne schválené projekty – zoznam sa bude priebežne aktualizovať.
Potrebné všeobecné informácie dostanete, ak napíšete na e-mailovú adresu: projekty.legie@gmail.com
Informovať sa môžete tiež v kancelárii farského úradu, prípadne telefonicky na č. 5557 1195.

Na všetky projekty je možné prispieť prevodom na účet:
SK45 1100 0000 0029 2986 7622

1. Projekt č. 1 – Podpora služby v zbore
Cieľ: Podpora priebežných - prevádzkových nákladov zboru v oblasti miezd pracovníkov zboru a pokrytia pravidelných výdavkov.
Kontakt: Peter Synak, peter.synak.ba@gmail.com, 0905 532 208
Variabilný symbol: 1601000001

2. Projekt č. 2 – Dokončenie stavebných úprav v skúšobni
Cieľ: Dokončenie stavebných úprav skúšobne v suteréne na Legionárskej 4, ako boli pôvodne plánované. Projekt pozostáva z troch častí: 1. zhotovenie a montáž mreží na okná skúšobne (3 ks), 2. dokončenie stropu v predsieni a 3. výmena vchodových dverí.
Kontakt: Ondrej Pindroch, ondrejpindroch@gmail.com, 0904 906 011
Variabilný symbol: 1601170602

4. Projekt č. 4 – Bezbariérový prístup do kostola a zborovej miestnosti
Cieľ: Vybudovanie bezbariérového prístupu do kostola cez jeho hlavný vchod a
zborovej miestnosti pre ľudí s obmedzením pohybu, či telesne postihnutých na invalidnom vozíku.
Kontakt: Martin Dziak, dziak.martin@gmail.com, 0902 471 974
Variabilný symbol: 1601171204