ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

(IN)VALID

Pridaný pred 1 mesiacom | 28. Október 2021 | Prečítaný 43-krát

Nemocnice a čakárne lekárov by nemali byť jediným miestom, kde človek nájde sebe podobných, skupinu, kde sa cíti medzi svojimi.

 

(IN)VALID

 

je novovznikajúce spoločenstvo a priestor pre dlhodobo chorých a invalidných dôchodcov v produktívnom veku, bez rozdielu vyznania.

Každý utorok (od 16. 11. 2021) ponúkajú priestory Cirkevného zboru ECAV Legionárska:

  • miesto prijatia, kde invalid, ŤZP, či dlhodobo PN bude medzi tými, ktorí sú na tom podobne

  • miesto bez bariér – fyzických či psychických: nerozhoduje či si kresťan alebo nie, či s nami stráviš celé dopoludnie či iba pár minút, či budeš sedieť, stáť alebo ležať

  • miesto pre vzájomnú pomoc, miesto kde môžeš nájsť pomoc vo forme bezplatného pacientskeho koučingu

Program:

9:00 – 10:00 poradňa, koučing (pomoc s pochopením choroby a liečby, poradenstvo pri príprave do nemocnice, riešení sociálnej izolácie, finančných dôsledkov, ako postupovať pri vybavovaní preukazov, dôchodkov, psychická podpora, pomoc s návratom do života či práce)

10:00 – 10:30 kávička s desiatou

10:30 – 11:00 prezentácia a zamýšľania sa na tému: Bolesť v Biblii a v živote kresťana, modlitby

11:00 – 11:30 prezentácia a rozhovor na aktuálnu tému z oblasti zdravovedy, liečby, voľnočasových aktivít chorých a postihnutých, lekárskej terminológie a pod., ak sa podarí, tak aj s hosťami z danej oblasti (návrhy na témy rada uvítam na uvedenej mailovej adrese)

11:30 – 12:00 voľné rozhovory, spoločenské hry

 

Možno Ti život dal menej ako iným, možno Ti vzal viac ako iným, no vždy existuje cesta ako žiť (s)pokojne.

 

Kontakt: Ivka (Mgr. Ivana Křenková) , 0905 369 263, ivka.krenkova@gmail.com

Bližšie informácie aj v článku (IN)VALID v časopise Evanjelická Bratislava, 2-3/2021 (september), str. 9 https://www.docdroid.net/LIsXMjx/ev-ba-2-3-2021-web-pdf)