ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Pozvánka na obnovené biblické hodiny

Pridaný pred 2 mesiacmi | 17. September 2021 | Prečítaný 78-krát

Milí priatelia, za jednu z najdôležitejších úloh každého kresťanského zboru považujeme vzdelávať svojich členov v poznaní Biblie – Božieho Slova, ako prameňa našej viery. Vzácnu službu v tomto smere dlhé desaťročia konalo v našom zbore spoločenstvo biblických hodín. Žiaľ, počas posledných mesiacov prešlo viacerými vážnymi skúškami a zmenami. Dnes stojí pred dôležitou otázkou – Ako ďalej? Rozhodne sa nechceme vzdávať a túžime pokračovať ďalej. Boli by sme radi, keby sa spoločenstvo omladilo a sme otvorení aj radikálnejších zmenám, ako je zmena času konania (navrhnutý je štvrtok 18:00), formy, či výberu preberaných tém. V priebehu septembra 2021 sa Biblické hodiny budú konať ešte v zaužívanom čase v sobotu o 18:00. V ich rámci bude prebiehať aj diskusia o spomenutých otázkach. Veríme, že budete mať túžbu zapojiť sa do tohto spoločenstva a spolu s nami duchovne rásť. Pozývame vás na tieto stretnutia. Uvítame aj prípadné návrhy, nápady a podnety, ktoré nám adresujete online formou na zborovú mailovú adresu. Tešíme sa na vás!