ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Zomrel brat Ing. Milan Jakš

Pridaný pred 7 dňami | 22. Február 2021 | Prečítaný 49-krát

Milan Jakš – náš vzácny brat vo viere v Pána Ježiša Krista, zosnul 21. 2. 2021 vo veku 82 rokov. Vyše päť desaťročí sa aktívne podieľal na práci evanjelického spoločenstva na Legionárskej. V minulosti učil v detskej besiedke, bol činný v mládeži i presbyterstve. Aj aktuálne bol vedúcim Biblických hodín, nedeľných modlitebných stíšení pred začiatkom Služieb Božích a neodmysliteľnou súčasťou zborového spevokolu. Sme vďační za jeho mnohú obetavú, dôkladnú a verne konanú službu pre cirkev na Božiu slávu.  

Pohrebná rozlúčka s bratom Milankom sa uskutoční v utorok 2. marca 2021 – vzhľadom na epidemiologickú situáciu v úzkom rodinnom kruhu.

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prosíme o Božiu útechu.

 

Milan Jakš

Vďaka za spoločenstvo

Ty dávaš, Pane, bratov, sestry nám,

by sme sa spolu stretali,

pri Slove Tvojom a na modlitbách,

tú Tvoju vôľu hľadali.

 

Vďaka Ti, Pane, za spoločenstvo,

kde Duch Tvoj Svätý pôsobí,

otvára srdcia, čistí a vanie

– a nových ľudí z nás tvorí.

 

Ďakujeme Ti za povzbudenie,

ktoré nám pritom podávaš,

úcte nás učíš, vzájomnej láske,

v duchovnom raste pomáhaš.

 

Naplň nás vrelou nádejou,

túžbou i naďalej sa stretávať,

spoločne kráčať cestou za Tebou,

v duchovný dom sa budovať.

 

Príjm´, Pane, vďaku za krásne chvíle,

ktoré sme spolu prežili,

a daj tú milosť, by sme raz večne

v nebi sa s Tebou tešili.

(Prevzaté z časopisu Evanjelická Bratislava 2/2008)