ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Usmernenie k prisluhovaniu a prijímaniu Večere Pánovej

Pridaný pred 1 mesiacom | 01. Júl 2020 | Prečítaný 81-krát

S radosťou vám oznamujeme, že od nedele 5. júla sa v našom cirkevnom zbore obnovuje slávenie Večere Pánovej. 

Vzhľadom na ochranné opatrenia proti koronavírusu bude Večera Pánova (VP) prisluhovaná dvomi formami:

1) Po spovedných otázkach a liturgii k VP pokľaknú pri oltári k prijatiu osobného rozhrešenia najprv tí, ktorí chcú prijímať VP spôsobom intinktio – to znamená, že farár posvätený chlieb (oblátku) namočí do posväteného vína v kalichu a vloží oblátku do úst prijímajúceho. Farár si bude ruky dezinfikovať.

2) Následne pokľaknú pri oltári k prijatiu osobného rozhrešenia tí, ktorí hodlajú prijímať VP z individuálnych kalíškov. Po rozhrešení si zložia dlane do tvaru misky, farár im do nich vloží posvätený chlieb (oblátku), ktorú veriaci prijmú. Na špeciálnom podnose im bude ponúknutý individuálny kalíšok s posväteným vínom. Kalíšok si veriaci vezmú z podnosu a víno prijmú. Kalíšok vrátia na pripravený podnos. Duchovný im udelí požehnanie spraviac veľkým kalichom znamenia kríža a veriaci sa vrátia do lavíc. (Pozn. cirkevný zbor zadovážil nerezovú súpravu na prijímanie VP, aby sme plastovými kalíškami nezaťažovali  životné prostredie.)