ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 3 dňami | 22. Máj 2020 | Prečítaný 8-krát
Nezriedka to vyzerá tak, že pre kresťanov je cieľom – vrcholovým momentom života – uveriť v Pána Ježiša, prísť k Nemu, odovzdať Mu svoju dôveru, svoje srdce. Nepochybujeme,  že je  to nesmierne dôležité. Veď „bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (Židom 11, 6). A ak ste Pánovi Ježišovi ešte neodovzdali svoje srdce, neodkladajte to. Neotáľajte s tým (Židom 3, 7b – 8a). Čítajte viac...
Pridaný pred 4 dňami | 21. Máj 2020 | Prečítaný 9-krát
V rozprávke o dvoch králikoch z klobúka budí jeden z nich (Bob), druhého (menom  Bobek): „Vstávať a cvičiť!“ Bobek sa ho pýta: „A prečo?“ Bob mu odpovedá: „Pretože je ráno!“ Nato Bobek odvetí: „Lenže, ja mám ešte noc!“  https://www.youtube.com/watch?v=zXyuBRZZuXU Hoci už dávno svitlo veľkonočného ráno, predsa, mnohí kresťania sú sťa králik Bobek – majú ešte noc. Je však už čas prebudiť sa zo sna (Rímskym 13, 11 – 14; por. aj: Ján 12, 36 . 45) a konať také skutky, aby ešte mnohí poznali Božiu cestu na zemi a Jeho spásu medzi všetkými národmi (por. Ján 9, 4; Žalm 67, 2 – 3). Slovami onej rozprávky, treba: „Vstávať a cvičiť (pracovať)! – Pretože je... Čítajte viac...
Pridaný pred 5 dňami | 20. Máj 2020 | Prečítaný 11-krát
František z Assisi mal žiaka, viere ktorého, čosi zásadné chýbalo. Priviedol ho k slepému žobrákovi a opýtal sa ho: „Miloval by si človeka, ktorý by ti vrátil zrak?“ Slepec odvetil: „Či by som ho miloval? Rád by som sa stal na celý svoj život jeho otrokom!“ „Vidíš“, povedal František svojmu žiakovi: „Tebe dal Boh zdravé všetky zmysly a mnoho iných dobrých darov; čo Mu za to dáš ty?“    Čo by Mu mal dať? Čo by malo byť to, čo by kresťanovi nemalo chýbať? – Vďačnosť. Na ňu by sme nemali zabúdať. Boh nežiada platiť, ale je Mu za čo... Čítajte viac...
Pridaný pred 6 dňami | 19. Máj 2020 | Prečítaný 12-krát
Istého muža na vysokom poste v cirkvi pozvali na teologickú fakultu, aby predniesol hosťovskú prednášku. Cirkevný hodnostár však výrazne meškal. Medzi čakajúcimi poslucháčmi to s plynúcim časom začínalo vrieť netrpezlivosťou, keď niekto hustnúcu atmosféru uvoľnil poznámkou: „Badať, že prednášajúci je hlboko veriaci človek, že silne verí vo večnosť – čas pre neho evidentne nehrá nijakú rolu...“ Viera vo večnosť však má mať u kresťanov iné dôsledky, ako nedochvíľnosť. Prejavom viery vo večnosť má byť čosi iné, ako to, že iných necháme na seba „večne“ čakať.  Uveďme aspoň niektoré z mnohých aspektov viery vo večnosť. 1) Večnosť znamená, že... Čítajte viac...
Pridaný pred 7 dňami | 18. Máj 2020 | Prečítaný 12-krát
Biblia nehovorí ako Pán Boh vyzerá. Zato vraví, ako Boh koná. Kniha Jóbova (5, 18) predstavuje Boha ako Toho, kto raní, aj obväzuje, kto udiera, ale koho ruky aj liečia. My však mnohokrát veríme v „okypteného“ Boha, v akéhosi Boha „invalida“; v Boha, ktorý má len „jednu ruku“. V stredoveku – napr. v období mladosti Martina Luthera – ľudia verili v Boha, ktorého ruka len švihá, len tresce, iba udiera. Luther z Písma svätého správne pochopil, že to nie je úplný – celistvý obraz o Pánu Bohu. V súčasnosti sa stal bežným opačný extrém. Nemálo ľudí opäť verí v Boha „s jednou rukou“ – v Boha „okypteného“, ktorého ruka pre zmenu len tvorí, len obväzuje, iba nás lieči z našich... Čítajte viac...
Pridaný pred 8 dňami | 16. Máj 2020 | Prečítaný 63-krát
Od nedele 17. mája začíname so živými prenosmi služieb Božích z Nového kostola. Ich začiatok bude o 10:00. Prosíme vás o modlitby za túto novú službu a nezabudnite nás sledovať na našom Youtube "ECAV Legionárska" a zborovom Facebooku. Čítajte viac...
Pridaný pred 8 dňami | 16. Máj 2020 | Prečítaný 13-krát
Jeden muž mal sen. Snívalo sa mu, že zomrel a že stojí pred Božím trónom. Zrejme sa tu konal súd. Videl totiž pred sebou veľké množstvo ľudí. Predstupovali jeden po druhom. Knihy boli otvorené. Muž siahol po náprsnej taške a keď tam zacítil svoje doklady, okamžite sa upokojil. Konečne prišiel na rad aj on. Stál tu pred očami, ktoré sa na neho pozerali veľmi vážne a prenikavo. Pocítil ľahký nepokoj. Tak si Boha nikdy nepredstavoval – takého vážneho, nepodplatiteľného, jasného a skutočného. A čo je zvláštne – práve v tom okamihu sa mu ukázal celý rad... Čítajte viac...
Pridaný pred 11 dňami | 14. Máj 2020 | Prečítaný 14-krát
Stredoškoláka pozval jeho spolužiak do kostola. Po skončení služieb Božích sa ho pýta: „Ako sa ti to páčilo?“ „Úprimne? – Nič mi to nedalo“, odvetil opýtaný. „Čo si očakával?“, opäť sa spýtal spolužiak. „Vlastne..., vlastne nič“, povedal druhý z mladíkov.  „Vidíš, dostal si presne to, čo si čakal!“   Neplatí to síce stopercentne, no môže sa stať, že keď od Boha nič nečakáme, práve to (nič) aj dostaneme. Biblia nás vyzýva pristupovať k Bohu s vierou, s očakávaním. „Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú“  (Židom 11, 6). Boh, darca všetkých dobrých... Čítajte viac...
Pridaný pred 12 dňami | 13. Máj 2020 | Prečítaný 15-krát
Ucho je prvým orgánom vnímania, ktorý sa vytvorí u nového človiečika. Už embryo počuje tlkot srdca svojej mamy, počuje hudbu, ktorá k nemu preniká. Na druhej podľa tvrdení lekárov, pacient ležiaci v kóme ešte počuje. A keď zomierame, sluch je to posledné, čo prestane fungovať. Schopnosť počuť, počúvať je nesmierne dôležitá. Umožňuje nám porozumieť si s iným človekom, súcitiť s ním. Kto nedokáže počuť a počúvať, bude s druhými komunikovať len veľmi ťažko. Mnohé problémy v živote sú spojené práve s ťažkosťami v komunikácii. Aj preto je komunikácia zásadná téma. Jej vážnosť približuje i nasledujúci príbeh: V lese zavládol nepokoj. Šírila sa... Čítajte viac...
Pridaný pred 13 dňami | 12. Máj 2020 | Prečítaný 9-krát
Do styku s peniazmi prichádzajú ľudia prakticky denne – ako neveriaci, tak i veriaci. Kto číta Bibliu, na peniaze narazí často. Veršov, ktoré sa týkajú peňazí, majetku a vlastníctva, je totiž v Biblii okolo  2350. Keď sa však v našich európskych končinách – a ešte k tomu v cirkvi – zvrtne téma na peniaze, je to považované za netaktnosť. Vzniká obava, že nás niekto bude manipulovať, tlačiť smerom, ktorým nechceme ísť. Iným v cirkvi sa javí uvažovanie a hovorenie o peniazoch ako čosi neduchovné, svetské. Majú podozrenie, sťa by peniaze nevyhnutne boli späté s nečestnosťou a automaticky robili ľudí zlými, nepoctivými. Zdá sa, akoby... Čítajte viac...