ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 2 dňami | 15. August 2019 | Prečítaný 2-krát
Rodičov detí, ktoré v tomto roku dovŕšili či dovŕšia vek 12 rokov, dávame do pozornosti možnosť prihlásiť ich do 1. ročníka konfirmačnej prípravy. Čítajte viac...
Pridaný pred 9 dňami | 08. August 2019 | Prečítaný 27-krát
So zármutkom v srdci sme prijali správu o úmrtí významného historika a vzácneho človeka Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD. Predsedníctvo ECAV vyslovuje úprimnú sústrasť manželke aj synom s rodinami. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 11. Júl 2019 | Prečítaný 58-krát
V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie ako aj spoločnosti TRANOSCIUS a. s., dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 07. Júl 2019 | Prečítaný 29-krát
Pôvodný slovenský muzikál na tému biblického príbehu o potope si môžete – deti i dospelí – pozrieť v sobotu 13. júla o 17.00 h v aule Ev. bohosloveckej fakulty UK, Bartókova 8 v Bratislave. Vystúpi Contitental Kids. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 21. Jún 2019 | Prečítaný 25-krát
Nedeľné evanjelické služby Božie v LAMAČI  so začiatkom o 10.00 h. sa počas letných prázdnin budú konať v kinosále kina Lamač na Malokarpatskom nám. 3 (Spoje: 23, 63) Ide o služby Božie počnúc nedeľou 30. júna 2019 a končiac nedeľou 25. augusta 2019. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 21. Jún 2019 | Prečítaný 66-krát
Pozývame vás do Nového kostola na Legionárskej ul. na nedeľné služby Božie o 8.30 a o 18.00, ktoré sa konajú aj cez letné školské prázdniny. Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 05. Jún 2019 | Prečítaný 42-krát
Služby Božie na svätodušné sviatky budú v  Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska nasledovne: Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 27. Máj 2019 | Prečítaný 33-krát
V Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici budú služby Božie na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo vo štvrtok 30. mája 2019 o 18.00 h. Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 19. Máj 2019 | Prečítaný 58-krát
Srdečne pozývame na zborový deň, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9. 6. 2019 v stredisku Detskej misie Prameň v Častej. Téma: Tu som doma. Súčasťou programu budú Služby Božie s Večerou Pánovou, program pre deti, šport, vystúpenie detského orchestra a seminár br. Jozefa Budaja. Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 19. Máj 2019 | Prečítaný 49-krát
Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zvoláva volebný konvent, na ktorom sa uskutočnia voľby zborového farára nášho zboru. Zborové presbyterstvo kandidovalo na funkciu zborového farára (na obdobie 2019 – 2029) br. Martina Šefranka. Čítajte viac...