ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 19 dňami | 16. Apríl 2021 | Prečítaný 28-krát
V dôsledku vojny a násilia potrebuje v oblasti Tigraj na severe Etiópie pomoc už štyri a pól milióna ľudí. Nemajú takmer nič, utekajú v strachu o život a stali sa utečencami vo vlastnej krajine. Etiópsky konflikt predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti. Pridajte sa do zbierky s Nadáciou Integra a pomôžme ľuďom zasiahnutým vojnou. Príspevky budú použité na urgentné zabezpečenie základných potrieb, akými sú humanitárne balíčky s potravinami, prikrývkami a prístreškami na bývanie. Svoj príspevok môžete poslať prostredníctvom darcovskej stránky Nadácie Integra - https://integra.darujme.sk/spolupreetiopiu/ Ďakujeme. Viac o kríze v Etiópii si môžete prečítať na http://bit.ly/SpoluPreEtiopiu Čítajte viac...
Pridaný pred 21 dňami | 14. Apríl 2021 | Prečítaný 91-krát
Milí bratia a sestry, pravdepodobne ste v médiách zachytili informáciu, podľa ktorej sa od pondelka môžu znovu konať služby Božie s účasťou verejnosti. Vzhľadom na to, že sa medzičasom začalo s prípravou interiéru nášho kostola na jeho rekonštrukciu a v náhradných priestoroch* nedokážeme dodržať podmienku, ktorá požaduje 15m2 na jednu osobu, pre dostatočný počet účastníkov, rozhodli sme sa konanie služieb Božích v našom zbore zatiaľ neobnoviť. K obnoveniu konania služieb Božích pristúpime až po ďalšom uvoľnení podmienok s možnosťou účasti väčšieho počtu prítomných. Služby Božie budeme zatiaľ ďalej konať neverejne v online priestore. V prípade záujmu a po dohode je však možné... Čítajte viac...
Pridaný pred 21 dňami | 14. Apríl 2021 | Prečítaný 9-krát
Milí bratia a sestry, pravdepodobne ste v médiách zachytili informáciu, podľa ktorej sa od pondelka môžu znovu konať služby Božie s účasťou verejnosti. Vzhľadom na to, že sa medzičasom začalo s prípravou interiéru nášho kostola na jeho rekonštrukciu a v náhradných priestoroch nedokážeme dodržať podmienku, ktorá požaduje 15m2 na jednu osobu, pre dostatočný počet účastníkov, rozhodli sme sa konanie služieb Božích v našom zbore zatiaľ neobnoviť. K obnoveniu konania služieb Božích pristúpime až po ďalšom uvoľnení podmienok s možnosťou účasti väčšieho počtu prítomných. Služby Božie budeme zatiaľ ďalej konať neverejne v online priestore. V prípade záujmu a po dohode je však... Čítajte viac...
Pridaný pred 21 dňami | 14. Apríl 2021 | Prečítaný 6-krát
Milí bratia a sestry, pravdepodobne ste v médiách zachytili informáciu, podľa ktorej sa od pondelka môžu znovu konať služby Božie s účasťou verejnosti. Vzhľadom na to, že sa medzičasom začalo s prípravou interiéru nášho kostola na jeho rekonštrukciu a v náhradných priestoroch nedokážeme dodržať podmienku, ktorá požaduje 15m2 na jednu osobu, pre dostatočný počet účastníkov, rozhodli sme sa konanie služieb Božích v našom zbore zatiaľ neobnoviť. K obnoveniu konania služieb Božích pristúpime až po ďalšom uvoľnení podmienok s možnosťou účasti väčšieho počtu prítomných. Služby Božie budeme zatiaľ ďalej konať neverejne v online priestore. V prípade záujmu a po dohode je však... Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 25. Marec 2021 | Prečítaný 85-krát
Milí bratia a milé sestry, v júli – novembri 2013 sa uskutočnila 1. etapy obnovy Nového ev. kostola, počas ktorej boli vymenené pôvodné okná za hliníkové okná s izolačným trojsklom. Zrealizované bolo aj odborné prebrúsenie, prečistenie oltárneho kameňa a kríža, kamenných parapetov, soklov atď. vymaľovanie zvislých stien kostola, stavebné vyspravenie  okenných otvorov zvnútra i zvonka kostola, a osadené nové vonkajšie okenné parapety. Súbežne došlo k realizácii novej kotolne v zborovom dome Legionárska 2, 4, 6. Zbor tieto práce čiastočne uhradil z pôžičky, ktorú sa medzičasom podarilo splatiť.  Počas letných prázdnin 2021 sme plánovali vykonať 2. etapu obnovy kostola a k tomuto smerovali aj projektové a prípravné práce. Pre opakované odkladanie... Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 25. Marec 2021 | Prečítaný 14-krát
Milí bratia a milé sestry, v júli – novembri 2013 sa uskutočnila 1. etapy obnovy Nového ev. kostola, počas ktorej boli vymenené pôvodné okná za hliníkové okná s izolačným trojsklom. Zrealizované bolo aj odborné prebrúsenie, prečistenie oltárneho kameňa a kríža, kamenných parapetov, soklov atď. vymaľovanie zvislých stien kostola, stavebné vyspravenie  okenných otvorov zvnútra i zvonka kostola, a osadené nové vonkajšie okenné parapety. Súbežne došlo k realizácii novej kotolne v zborovom dome Legionárska 2, 4, 6. Zbor tieto práce čiastočne uhradil z pôžičky, ktorú sa medzičasom podarilo splatiť.  Počas letných prázdnin 2021 sme plánovali vykonať 2. etapu obnovy kostola a k tomuto smerovali aj projektové a prípravné práce. Pre... Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 24. Marec 2021 | Prečítaný 111-krát
každú stredu Rádio Regina o 17:30 – ev. rozhlasová pobožnosť 28. 3. 2021, 6. nedeľa pôstna (Kvetná) Rádio Slovensko o 9:05 – Pašiové služby Božie z Uhorského   YouTube Legionárska o 10:00 online Duchovné slovo z Nového kostola (Ondrej Majling)   1. 4. 2021, Zelený štvrtok YouTube Legionárska o 10:00 online služby Božie z Nového kostola (Martin Šefranko)   YouTube ECAV s vami o 17:00 online služby Božie z Prešova (Peter Mihoč – biskup VD)   2. 4. 2021, Veľký piatok Rádio Slovensko o... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 02. Marec 2021 | Prečítaný 114-krát
V utorok, 2. marca 2021, sa konala v bratislavskom krematóriu posledná rozlúčka s bratom Ing. Milanom Jakšom. Za normálnych okolností by sa jej určite zúčastnilo mnoho členov nielen nášho zboru. Žiaľ, kvôli súčasným protipandemickým opatreniam, sa konala iba v úzkom kruhu. Aspoň na tomto mieste preto uverejňujeme kázeň brata farára Martina Šefranka, ktorá odznela počas pohrebu brata Milanka: Matúš 13, 45 – 46: „Podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.“ Drahí pozostalí, bratia a sestry v Kristovi! Pre pozostalú rodinu a najmä pre Vás, synovca... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 02. Marec 2021 | Prečítaný 93-krát
Oznamujeme, že zborové presbyterstvo, na svojom zasadnutí dňa 16. februára 2021, prijalo uznesenie, v ktorom zvyšuje ročný členský cirkevný príspevok na 24,- eur za jedného člena zboru. K tomuto kroku pristúpilo z nasledujúcich dôvodov: 1. Cirkevný príspevok sa už niekoľko rokov nezvyšoval a náklady na prevádzku zboru z roka na rok stúpajú. 2. Od začiatku tohto roka je zbor povinný odvádzať príspevky do novozriadeného celocirkevného Fondu personálneho zabezpečenia, čo znamená výrazné navýšenie odvodov pre vyššie cirkevno-organizačné jednotky. Suma 24,- eur znamená 2,- eurá mesačne, ktoré venujeme pre svoj cirkevný zbor. Chceme vás povzbudiť k takejto podpore zboru aj vzhľadom k aktuálnej diskusii o finančnej odluke cirkvi od... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 01. Marec 2021 | Prečítaný 76-krát
Služby Božie môžete sledovať na našom Youtube "ECAV BA Legionárska"   7. 3. 2021, 3. pôstna nedeľa 10:00 služby Božie (nielen) pre deti z Nového kostola (Ondrej Majling, Jozef Kováč); následne po nich online spomienka na brata Milana Jakša pri jeho odchode do večnosti.   14. 3. 2021, 4. pôstna nedeľa 10:00 online Duchovné slovo z Nového kostola (Ondrej Majling)   21. 3. 2021, 5. nedeľa pôstna (Smrtná) 10:00 online Pašiové Služby Božie z Nového kostola (Martin Šefranko)   28. 3. 2021, 6. nedeľa pôstna (Kvetná) 10:00 online Pašiové Služby... Čítajte viac...