ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 3 dňami | 16. September 2019 | Prečítaný 5-krát
V neveľkom (170 člennom) ev. zbore v Gelnici je vážne poškodený krov strechy kostola. Naše presbyterstvo sa uznieslo prispieť gelnickému zboru na riešenie tejto havarijnej situácie čiastkou 300,- Eur. Vítaná je každá ďalšia pomoc. Čítajte viac...
Pridaný pred 3 dňami | 16. September 2019 | Prečítaný 4-krát
V nedeľu 29. 9. sa o 15.30 h v ev. kostole vo Veľkom Grobe uskutoční stretnutie mužov Bratislavského seniorátu. K účasti povzbudzujeme. Čítajte viac...
Pridaný pred 3 dňami | 16. September 2019 | Prečítaný 4-krát
Ofera zo služieb Božích v nedeľu 22. septembra bude pre náš partnerský cirkevný zbor v Koceľovciach (Gemerský seniorát). Odporúčame ju do Vašej lásky a štedrosti. Čítajte viac...
Pridaný pred 3 dňami | 16. September 2019 | Prečítaný 6-krát
Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku. Čítajte viac...
Pridaný pred 10 dňami | 09. September 2019 | Prečítaný 20-krát
V nedeľu 15. 9. 2019 privítame v našom zbore hostí z cirkevného zboru Koceľovce (Gemerský seniorát). Predstavia nám ich cirkevný zbor a službu v ňom. Na základe návrhu presbyterstva máme záujem s týmto cirkevným zborom užšie spolupracovať aj v budúcnosti. Čítajte viac...
Pridaný pred 26 dňami | 24. August 2019 | Prečítaný 20-krát
Výbor pre Zborovú diakoniu pri Bratislavskom senioráte pripravil vzdelávací seminár: Sprevádzanie zomierajúcich. Uskutoční sa v nedeľu 22. 9. 2019 o 15.00 v ev. kostole v Trnave. Čítajte viac...
Pridaný pred 26 dňami | 24. August 2019 | Prečítaný 14-krát
Vo štvrtok 29. 8. 2019 (deň pracovného pokoja) o 16.00 h sa v ev. kostole v Horných Zeleniciach bude v rámci 28. medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické organy konať organový koncert českého organistu Přemysla Kšicu. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 15. August 2019 | Prečítaný 29-krát
1. ročník konfirmačnej prípravy sa koná (od 6.9.) v piatok o 15.00 v zasadačke na Legionárskej 6 (miestnosť oproti zborovej sieni). Rodičom detí, ktoré v tomto roku dovŕšili či dovŕšia vek 12 rokov dávame do pozornosti, že ešte stále je možné, aby svoje deti na prípravu prihlásili a deti na prípravu nastúpili. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 08. August 2019 | Prečítaný 44-krát
So zármutkom v srdci sme prijali správu o úmrtí významného historika a vzácneho človeka Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD. Predsedníctvo ECAV vyslovuje úprimnú sústrasť manželke aj synom s rodinami. Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 11. Júl 2019 | Prečítaný 75-krát
V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie ako aj spoločnosti TRANOSCIUS a. s., dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia. Čítajte viac...