ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Cirkevný rok

Všetky nedele a ďalšie sviatky v priebehu jedného roka tvoria cirkevný rok a postupne predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou (je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici.

Cirkevný rok sa delí na dve časti (klikni na kruhový diagram):
1. Slávnostná časť cirkevného roka
2. Bezslávnostná časť cirkevného roka

Slávnostná časť cirkevného roka

delí na 3 obdobia – kruhy:

Vianočné obdobie:

 • štyri adventné nedele
 • Štedrý večer (24. 12.)
 • 1. slávnosť vianočná (25. 12.) – pamiatka narodenia Pána Ježiša Krista
 • 2. slávnosť vianočná (26. 12.) – spomienka na mučeníka diakona Štefana
 • koniec občianskeho roku – Silvester, ďakovné služby Božie
 • Nový rok (1. 1.) – 8. deň po sviatku narodenia Pána; vtedy dostal meno Ježiš; prosíme o Božie požehnanie na nový rok
 • Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1.) – posledný vianočný sviatok; nasledujú nedele po Zjavení

 •  

Veľkonočné obdobie:

 • šesť pôstnych nediel
 • Smrtná nedeľa (piata pôstna nedeľa)
 • Kvetná nedeľa (šiesta nedeľa) – začína sa Tichý alebo Veľký týždeň
 • Zelený štvrtok – posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi, keď Pán Ježiš ustanovil sviatosť Večere Pánovej
 • Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša
 • 1. slávnosť veľkonočná – deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
 • 2. slávnosť veľkonočná
 • päť nedieľ po Veľkej noci

Svätodušné obdobie:

 • Vstúpenie Krista Pána na nebo – 40. deň po Vzkriesení
 • 1. slávnosť svätodušná – na 50. deň po Veľkej noci – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi
 • 2. slávnosť svätodušná
 • Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha

Bezslávnostná časť cirkevného roka

– nie sú v nej slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni:

 • nedele po Svätej Trojici
 • Sviatok apoštolov Petra a Pavla – 29. júna
 • Sviatok slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda – 5. júla
 • Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa roku 1415 – 6. júla
 • Kajúca nedeľa – spomienka na skazu mesta Jeruzalem
 • Poďakovanie za úrody zeme
 • Pamiatka reformácie – 31. októbra
 • Pamiatka zosnulých – 2. novembra

Zdroj: ECAV.sk - Cirkevný rok